Feuer in die Herzen!

www.anarchismus.atAnarchistische BibliothekFreie ArbeiterInnen Union - FAUForum deutschsprachiger AnarchistInnenGraswurzelrevolution

Bakunin

Bakunin
Für eine größere Ansicht
auf das Bild klicken
Art.-Nr.:
4025
ISBN:
9789757005070
Autor*innen:
Sam Dolgoff
Mehr Artikel von diesem Verlag / Hersteller*innen:
Kaos Yayinlari
14,50 EUR
inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
  • Details

  Beschreibung

  Kapsamlı bir Bakunin Antolojisi

  Bakunin’in devrimci mücadeleye kazandırdığı teorik derinlik hep onun eylemci pratiğinin gölgesinde kalmıştır. Oysa Bakunin otorite, erk ve tahakkümü en ince ayrıntısına kadar inceleyerek teşhir etmişti. Proletarya diktatörlüğünü savunan Marx ve diğer otoriter sosyalistlerle girdiği tartışmalarda, “Eğer devlet olacaksa zorunlu olarak baskı ve kölelik de olacaktır” diyerek her türlü devlet düşüncesinin kölelikten başka bir şeye yol açmayacağını ısrarla vurguluyordu. Bugün sosyalizm adına olup bitenleri, o, yüz elli yıl önce keskin bir öngörüyle ilan ediyordu.

  Bakunin’in fırtınalı yaşamından süzülüp gelen anarşist düşüncelerini ana hatlarıyla ortaya koyan bu kitap, Rousseau’nun toplum sözleşmesine ve Marx’ın sosyalist tezlerine karşı temel anarşist eleştirileri de içeriyor. Bakunin’in edebî ürünleri, tam da barikatların gediklisi bir eylemciye yakışır şekilde makale, mektup, konuşma, özdeyiş ve propagandif broşür yığınından oluşmaktadır. Bu nedenle, onun düşüncelerini bütünlüklü bir şekilde toparlayıp sunmak pek de kolay bir iş değil. Sam Dolgoff, Bakunin’in çalışmalarını derleyerek bu zor işi başarmış. Bakunin’in düşünsel evrimini üç ana döneme ayırarak çalışmalarını kronolojik bir sıraya koyan Dolgoff, her seçkiye kısa bir giriş yazısı yazarak çalışmaların yapıldığı döneme ve Bakunin’in yaşamındaki olaylara ışık tutarak geniş bir arka plan sunuyor. Böylece, Bakunin’in metinleriyle dönemin olayları arasındaki bağlantıları açık ve dolaysız bir şekilde anlamış oluyoruz. Bu çalışma bugüne değin eylemci yanıyla öne çıkan Bakunin’i teorik açıdan da tanıma olanağı sunuyor.

  416 Sayfa